O PROGRAMU

  • Máte zajímavý nápad nebo chcete využít novou inovační technologii pro založení vlastní firmy?
  • Máte již firmu založenou, ale potřebujete pomoci s jejím rozjezdem?
  • Začínající podnikatelé v Jihočeském kraji s historií nepřesahující 3 roky mohou využít start-upový program „ideaSTART!“

KAPACITA PROGRAMU JE JIŽ NAPLNĚNA. NOVÝ BĚH BUDE REALIZOVÁN V ROCE 2018.

Prostřednictvím ideaSTARTu chce Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (JAIP) nabídnout začínajícím podnikatelům pomocnou ruku. JAIP ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou připravil 80ti hodinový vzdělávací a tréninkový kurz, jehož účelem je posunout projekty začínajících firem z pouhého nápadu blíže k realizaci a jejich následnému rozvoji.

Předběžný harmonogram je ke stažení zde.

Celý program je postavený na bázi odborných workshopů na specializovaná témata. Můžete je absolvovat všechny nebo pouze ty, které Vás nejvíce osloví, avšak podmínkou pro poskytnutí programu ideaSTART zdarma je absolvovat min. 75 % workshopů a seminářů a také prezentování podnikatelského záměru před odbornou porotou. V případě nesplnění podmínky 75% účasti si pořadatel programu vyhrazuje právo na finanční kompenzaci poměrné části nákladů na program.

Workshopy jsou založeny na úzkém kontaktu mentora s účastníkem programu. Nabízíme Vám v rámci ideaSTARTu individuální konzultační dny s mentory daných oblastí. Workshopy budou vedeny mentory s dlouholetými zkušenostmi a s osobním charismatem.

Odborné workshopy budou zahájeny již v říjnu tohoto roku a budou pořádány vždy 2-3 dny v týdnu od 9:00 do 15.30 h v průběhu října a listopadu 2017. Konat se budou v zasedací místnost v I. etapě Jihočeského vědeckotechnického parku, Na Zlaté stoce 1619, v Českých Budějovicích.

MENTOŘI

Honza Slavík

slavikZa 10 let praxe projektového manažera získal zkušenosti na projektech různé velikosti i tipů. Dnes se věnuje převážně konzultování, mentorování a aplikaci nových metod do oblasti projektového a procesního řízení. Jeho parketou je zejména byznys modelování a následná aplikace získaných poznatků do procesu vývoje a firemního prostředí. 

Vladimír Brůha

bruhaDaňový a účetní poradce, spolumajitel vzdělávací společnosti. Poskytuje firmám a podnikatelům servis a poradenství v oblasti daní, kompletního vedení účetnictví a ekonomického poradenství. Poradenství a vzdělávání začínajících podnikatelů se intenzivně věnuje od roku 1998 a v této oblasti úzce spolupracuje s Jihočeskou hospodářskou komorou a Úřady práce.

Vzdělávací společnost Erudico, jejímž je společníkem, se vedle servisu pro podnikání věnuje vzdělávání dospělých formou různých rekvalifikačních kurzů, realizuje široké spektrum projektů spolufinancovaných z ESF v oblasti zaměstnanosti a odstraňování překážek při uplatnění na trhu práce.

Dana Feferlová

Dana_feferKonzultant pro oblast podpory podnikání na Jihočeské hospodářské komoře, kde sleduje nejen oblast Strukturálních fondů EU, ale také programy podpor z ostatních zdrojů, jako jsou například grantové programy Jihočeského kraje. Zabývá se vyhledáváním vhodných zdrojů financování podnikatelských projektů, včetně financování projektů začínajících podnikatelů.

Poskytováním konzultací a lektorskou činností v oblasti podpory podnikání a rozvoje začínajících podnikatelů se zabývá na Jihočeské hospodářské komoře od roku 2003. V kurzech Základy podnikání pomáhala začínajícím podnikatelům se zpracováním podnikatelských plánů a získáním finančních zdrojů pro zahájení podnikatelské činnosti. Spolupracuje s Úřady práce, vzdělávacími společnostmi a implementačními agenturami poskytující konkrétní podpory podnikání.

Michaela Novotná

MNŘeditelka JAIP, 11 let působí v oblasti podpory inovačního podnikání v Jihočeském kraji a spolupracovala na přípravě regionálních inovačních aktivit jako např. výstavba I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku, Jihočeské podnikatelské vouchery, studentské soutěže o nejlepší podnikatelský záměr atd. Dále koordinovala přípravu Regionální inovační strategie JčK a nyní, ve spolupráci s klíčovými regionálními hráči, participuje na její realizaci. Současně se zabývá poradenstvím pro start-upy v pre-inkubační a inkubační fázi, konzultacemi pro inovační firmy a propojováním firem s výzkumnými institucemi.

Ondřej Staněk

Ondřej Staněk_smallKonzultant sebeprezentace, komunikace a průkopník mikrovýrazů v České republice. Pomáhá firmám vytvářet efektivní obchodní prezentace, školí obchodníky v oblasti rozpoznávání emočních signálů, lži a klamu z mimických pohybů a řeči těla. Poskytuje konzultace stran prezentování řečníkům vystupujícím na mezinárodních a tuzemských konferencích. Formou konzultací a školení pro start-upy spolupracuje s inkubátorem InovaJet a s inkubátorem PointOne, od roku 2016 je členem kolegia start-upového inkubátoru StartupVŠEM. Pravidelně zasedá v odborných porotách hodnotících nové a inovativní projekty.

Jiří Sedlák

sedlakJiž 19 let se věnuje ochraně duševního vlastnictví. Od r. 1991 je členem Komory patentových zástupců ČR. V letech 1993 až 2010 působil jako samostatný patentový zástupce a partner v advokátní a patentové kanceláři KUDRLIČKA & SEDLÁK a právní formu fyzické osoby od roku 2011 transformoval do společnosti PatentCentrum Sedlák  & Partners s.r.o. Ve společnosti je vedoucím partnerem a jednatelem. Hlavním předmětem jeho činnosti je příprava přihlášek vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví. Věnuje se také oblasti licenčních smluv, komercializací výsledků výzkumu a vývoje a jejich oceňování.

Kateřina Tichá 

Ticha_marketingOnline marketingu se v každodenní praxi věnuje 5 let. Dva roky pracovala jako Copywriter a Account Manager v marketingové agentuře Studio x51, kde později vedla i celý kreativní tým. Zde zahájila školení firem a podnikatelů v online marketingu (svět Facebooku, Instagramu, copywriting), ve kterých pokračuje dodnes. Od roku 2015 vedla propagaci jako Marketing Manager ve firmě Zelený SHOP s.r.o. Poslední 1,5 roku se věnuje nejintenzivněji svému projektu Zest Brand. Jde o sdružení freelancerů, které dodává šmrnc marketingu nejrůznějších firem.

Pavel Strašák

pavel-strasak-3433Vystudoval obor financí na Mendelově univerzitě v Brně. Poté následovala bohatá profesní kariéra, zahrnující pozice: místopředseda představenstva eBanka (nynější Raiffeisenbank); spoluzakladatel a CEO Dimension, finanční služby; spoluzakladatel, člen představenstva a předseda úvěrové komise ANO spořitelní družstvo; spoluzakladatel, člen představenstva a CEO Top-in.cz, TopFin.cz a TopGis.

Coby investor vyhledává a podporuje nadějné start-upy studentů vysokých škol, či aktivních nadšenců, kterým vedle finančních vstupů předává i cenné zkušenosti či poskytuje širší podporu a zázemí.Přihláška

Kapacita vzdělávacího a tréninkového kurzu ideaSTART byla naplněna. Nový kurz bude realizován v roce 2018.

Odesláno!

Přihláška je odeslána a odpovíme, než bys řekl ideaStart...

Chybička v odeslání emailu!

Nedaří se, nedaří...

Radši nám zavolej nebo se u nás zastav osobně.